Kindercoaching

Wat doe ik? 
Wat is mijn manier van werken?
Welke werkvormen gebruik ik?

Ik vertrek altijd vanuit kinderen hun eigen talent en kracht.
Hiermee wil ik hen laten ontdekken dat de oplossing voor hun 'probleem' binnen hun eigen kunnen verstopt zit. Ze moeten het alleen nog vinden en ermee aan de slag gaan.

Als kindercoach en creatief therapeut wil ik hen tijdens deze zoektocht ondersteunen. Dit gebeurt zowel via verschillende soorten gesprekstechnieken als via creatieve werkvormen, zoals tekenen, knutselen, toneel, verhalen, yoga, …


Voor wie?
Welke leeftijd, welke problemen komen er aan bod, ... 

Ik werk voornamelijk met kinderen van 6 tot 14 jaar die zich niet goed in hun vel voelen. Vooral hun emotioneel welbevinden en hun weerbaarheid zijn thema's waarvoor ze bij mij terecht kunnen.

Bij het thema emotioneel welbevinden (zich goed voelen) denken we o.a. aan (faal)angst, onzekerheid, moeite met sociale contacten, omgaan met eigen emoties, …

Het thema weerbaarheid (zich sterk(er) voelen) gaat eerder over het kunnen aangeven van eigen grenzen, leren omgaan met pestgedrag, … Hier gaan we bijvoorbeeld ook gebruik maken van methodieken uit 'Rots en Water'.

Als kindercoach en creatief therapeut ben ik geen psycholoog.
Wanneer ik merk dat een kind gespecialiseerde hulp nodig heeft zal ik, in overleg met de ouder(s), op zoek gaan en doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Hoe ziet een traject eruit?

Het eerste contact gebeurt meestal via mail of telefoon. Hier schetsen de ouder(s) kort waarom er hulp gezocht wordt. Ik schets op mijn beurt hoe ik te werk ga en nodig de ouder(s) met hun kind uit voor een kennismakingsgesprek.

Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt er stilgestaan bij de hulpvraag, zowel vanuit de ouder(s) als vanuit hun kind. Voor beide partijen is het aanvoelen of er een 'klik' is om samen op pad te gaan.

Wanneer het kennismakingsgesprek positief wordt ervaren, wordt een coachingstraject opgestart. Hierbij ga ik samen met het kind op stap om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar oplossingen voor hun 'probleem'.

Het aantal sessies hangt volledig af van wat het kind aanbrengt en hoe we hiermee aan de slag gaan. Dit is dus niet vooraf te voorspellen.

Praktisch

Locatie

De afspraken worden in onderling overleg vastgelegd.

Kostenplaatje

Voor het kennismakingsgesprek van een half uur reken ik 25 euro aan.
Per coachingssessie van 50 minuten reken ik 55 euro per sessie.

Voor de opstart is geen doorverwijzing nodig is van een arts of CLB.
Dit zorgt er ook voor dat de mutualiteit niet tussenkomt in de kosten.
Er is dus geen terugbetaling mogelijk voor deze sessies.